GXG GenX 200 Round Standard Hopper

GXG GenX 200 Round Standard Hopper

R55.00

  • Description

Description

  • Standard gravity fed black hopper

  • 200 round capacity